Architektura Systemów Komputerowych - Instrukcja do laboratorium nr 5
Autor: Mariusz Wiśniewski


 1. Architektura systemu komputerowego - model RTL
  Mikroprocesor jest układem sekwencyjnym składającym się z bloków funkcyjnych. Typowy układ mikroprocesora zawiera następujące elementy:
  • układ pobierający instrukcje,
  • układ sterujący (wykonujący instrukcję),
  • układ arytmetyczno-logiczny,
  • blok uniwersalnych rejestrów,
  • blok akumulatora,
  • układy sterujące przepływem danych na magistralach.

  Pomiędzy poszczególnymi blokami występują ściśle określone zależności. Każdy z bloków posiada odpowiednie wejścia i wyjścia oraz linie sterujące. Komunikacja między blokami odbywa się z użyciem sygnałów elektrycznych, których wartość jest oznaczana następująco:
  1, H - logiczny stan wysoki, odpowiada przepływowi prądu elektrycznego,
  0, L - logiczny stan niski, odpowiada brakowi przepływu prądu elektrycznego.
  Wymienione stany logiczne służą do kodowania wartości cyfrowych i odpowiadają jednemu bitowi danych. Należy to rozumieć w taki sposób, że mający jedno wejście układ jest w stanie zakodować 1 bit informacji, więc wartość 0 lub 1, natomiast układ mający 8 wejść potrafi zakodować 28 informacji (każda linia może pracować w dwóch stanach, linii jest 8).

  Mikroinstrukcją nazywa się niepodzielną operację, która jest wykonywana przez mikroprocesor. Najczęściej jest to wzbudzenie jednego z bloków funkcyjnych mikroprocesora. Rozkazy mikroprocesora są zbudowane z jednej lub wielu mikroinstrukcji, które są wykonywane w odpowiednich cyklach pracy danego mikroprocesora. Poniżej został przedstawiony układ rejestrów i sumator oraz mikrooperacje jakie można wykonać przy pomocy tego układu.  Założenia:
  • Multiplekser jest przekaźnikiem, działa natychmiastowo,
  • Rejestr na wyjściu stale generuje pamiętaną wartość, podczas narastającego zbocza zegara i przy wartości LD=1 następuje zapamiętanie w rejestrze danych znajdujących się na wejściu.
  • Sumator działa natychmiastowo i ma dwa wejścia.

  Poniżej zostały przedstawione przykładowe operacje oraz mikrooperacja właściwe dla danego rozkazu:
  1. A = WE
      t0: ADR1=0, ADR2=0
      t1: LDA=1

  2. B = WE
      t0: ADR1=0, ADR2=1
      t1: LDB=1

  3. A = A+B
      t0: ADR3=1
      t1: LDRwy=1
      t2: ADR1=1, ADR2=0
      t3: LDA=1

 2. Zadania do samodzielnego wykonania

  Zadania należy wykonać dokładnie tak, jak to zostało zrobione w punkcie 1 instrukcji.

  1.
  1. Wyznaczyć dla układu z instrukcji mikrooperacje dla rozkazu: B = A+B,
  2. Zaprojektować układ realizujący operacje:
   A = WE, B = WE, C = WE, D = WE, WY=A, WY=B, WY=C, WY=D, A=A+B, C=D+A,
   gdy jest dostępny jeden sumator.
  2.
  1. Wyznaczyć dla układu z instrukcji mikrooperacje dla rozkazu: A = WE+B,
  2. Zaprojektować układ realizujący operacje:
   A = WE, B = WE, WY=A, WY=B, A=A+B, B=2*B,
   gdy jest dostępny jeden sumator, a rejestry są połączone w blok i mają wspólne wejście i wyjście (zrealizowane przy pomocy multiplekserów).
  3.
  1. Wyznaczyć dla układu z instrukcji mikrooperacje dla rozkazu: B = WE+B,
  2. Zaprojektować układ realizujący operacje:
   A = WE, B = WE, WY=A, WY=B, A=B, B=A, A=2*A,
   gdy dostępny jest jeden sumator, a rejestry są połączone w blok i mają wspólne wejście i wyjście (zrealizowane przy pomocy multiplekserów).
  4.
  1. Wyznaczyć dla układu z instrukcji mikrooperacje dla rozkazu: WY = A+B,
  2. Zaprojektować układ realizujący operacje:
   A = WE, B = WE, C = WE, WY=A, WY=B, WY=C, A=A+B+C,
   gdy dostępny jest jeden sumator.
  5.
  1. Wyznaczyć dla układu z instrukcji mikrooperacje dla rozkazu: WY = WE+B,
  2. Zaprojektować układ realizujący operacje:
   A = WE, B = WE, C = WE, D = WE, WY=A, WY=B, WY=C, WY= D, A=2*B, C=3*D, D=4*A,
   gdy dostępny jest jeden sumator.
  6.
  1. Wyznaczyć dla układu z instrukcji mikrooperacje dla rozkazu: WY = B, B = WE,
  2. Zaprojektować układ realizujący operacje:
   A = WE, B = WE, C = WE, WY=A, WY=B, WY=C, A=A+2*B, B = B+2*C,
   gdy dostępny jest jeden sumator.
  7.
  1. Wyznaczyć dla układu z instrukcji mikrooperacje dla rozkazu: A = 2*B,
  2. Zaprojektować układ realizujący operacje:
   A = WE, B = WE, WY=A, WY=B, A=2*A+2*B, B=3*A+3*B,
   gdy dostępny jest jeden sumator.
  8.
  1. Wyznaczyć dla układu z instrukcji mikrooperacje dla rozkazu: B=WE+A,
  2. Zaprojektować układ realizujący operacje:
   A = WE, B = WE, C = WE, WY=A, WY=B, WY=C, A=2*B+3*C, B = 5*C,
   gdy dostępny jest jeden sumator.