Architektura Systemów Komputerowych - Instrukcja do laboratorium nr 8 i 9
Autor: Mariusz Wiśniewski


 1. Wprowadzenie do pakietu MAX+plus II firmy Altera

  Poniżej zostały zamieszczone linki do plików z prezentacją podstaw z zakresu użytkowania pakietu MAX+plus II:
  • Pakiet MAX+plus II - edytor graficzny  [otwórz]
  • Pakiet MAX+plus II - kompilacja i symulacja układu  [otwórz]
  • Pakiet MAX+plus II - projektowanie hierarchiczne układu  [otwórz]

 2. Zadania do samodzielnego wykonania

  Opierając się o informacje pozyskane z powyższych prezentacji należy wprowadzić do pakietu MAX+plus II poniższe układy i następnie wykonać ich symulację. W sprawozdaniu należy zamieścić wyniki symulacji oraz schematy układów z punków 9 i 10. Należy przedyskutować właściwości symulowanych komponentów oraz przedstawić jakie warunki musi spełniać kontrukcja układu, aby komponenty były przydatne do jego konstrukcji.

  1. Zasymulować działanie komponentu REG8b.
  2. Zasymulować działanie komponentu SUM8b.
  3. Zasymulować działanie komponentu MUX1x2_8b.
  4. Zasymulować działanie komponentu MUX1x3_8b.
  5. Zasymulować działanie komponentu MUX1x4_8b.
  6. Zasymulować działanie komponentu MUX2x1_8b.
  7. Zasymulować działanie komponentu MUX3x1_8b.
  8. Zasymulować działanie komponentu MUX4x1_8b.
  9. Wykorzystując powyższe komponenty wykonać multiplekser ośmio wejściowy i zasymulować jego działanie.
  10. Wykorzystując powyższe komponenty wykonać demultiplekser jednej linii na osiem i zasymulować jego działanie.