Architektura Systemów Komputerowych - Instrukcja do laboratorium nr 10
Autor: Mariusz Wi¶niewski


 1. Zadania do samodzielnego wykonania

  Opieraj±c się o informacje pozyskane na laboratorium nr 5 należy w pakiecie MAX+plus II skompilować poniższy układ i następnie wykonać symulację rozkazów.  Plik schematu powyższego układu przygotowany w pakiecie MAX+plus II [pobierz]. Plik należy zapisać w katalogu i następnie wczytać edytorem graficznym pakietu.

  Symulację należy przeprowadzić dla kilku przykładowych danych oraz w różnych odstępach czasu (np. pierwsza symulacja rozkazu zaczyna się od czasu 0 i trwa 2 cykle; druga sumulacja może zacz±ć się od trzeciego cyklu itd.).

  Symulacje należy przygotować w taki sposób, aby można było stwierdzić, czy układ zadziałał poprawnie.

  1. Zasymulować instrukcje: A=WE, B=WE, WY=B, WY=A oraz A=WE+B.
  2. Zasymulować instrukcje: A=WE, B=WE, WY=B, WY=A oraz B=WE+B.
  3. Zasymulować instrukcje: A=WE, B=WE, WY=B, WY=A oraz B=A+B.
  4. Zasymulować instrukcje: A=WE, B=WE, WY=B, WY=A oraz WY=WE+B.
  5. Zasymulować instrukcje: A=WE, B=WE, WY=B, WY=A oraz B=2*WE+B.
  6. Zasymulować instrukcje: A=WE, B=WE, WY=B, WY=A oraz B=2*A+B.
  7. Zasymulować instrukcje: A=WE, B=WE, WY=B, WY=A oraz WY=A+B.