Architektura Systemów Komputerowych - Instrukcja do laboratorium nr 11
Autor: Mariusz Wiśniewski


 1. Zadania do samodzielnego wykonania
  Opierając się o informacje pozyskane na laboratoriach nr 5 i 6 należy w pakiecie MAX+plus II wykonać układ i następnie symulację wykonywanych przez ten układ rozkazów.

  Symulację należy przeprowadzić dla kilku przykładowych danych oraz w różnych odstępach czasu (np. pierwsza symulacja rozkazu zaczyna się od czasu 0 i trwa 2 cykle; druga sumulacja może zacząć się od piątego cyklu itp.). Symulacje należy przygotować w taki sposób, aby można było stwierdzić, czy układ zadziałał poprawnie - np. wykonując instrukcję A = B+C należy także wykonać instrukcję WY=A.

  1. Zaprojektować układ realizujący operacje:
   A = WE, B = WE, C = WE, D = WE, WY=A, WY=B, WY=C, WY=D, A=A+B, C=D+A,
   gdy jest dostępny jeden sumator.

  2. Zaprojektować układ realizujący operacje:
   A = WE, B = WE, WY=A, WY=B, A=A+B, B=2*B,
   gdy jest dostępny jeden sumator, a rejestry są połączone w blok i mają wspólne wejście i wyjście (zrealizowane przy pomocy multiplekserów).

  3. Zaprojektować układ realizujący operacje:
   A = WE, B = WE, WY=A, WY=B, A=B, B=A, A=2*A, B=A+2*B,
   gdy dostępny jest jeden sumator, a rejestry są połączone w blok i mają wspólne wejście i wyjście (zrealizowane przy pomocy multiplekserów).

  4. Zaprojektować układ realizujący operacje:
   A = WE, B = WE, C = WE, WY=A, WY=B, WY=C, A=A+B+C,
   gdy dostępny jest jeden sumator.

  5. Zaprojektować układ realizujący operacje:
   A = WE, B = WE, C = WE, D = WE, WY=A, WY=B, WY=C, WY= D, A=2*B, C=2*D,
   gdy dostępny jest jeden sumator.

  6. Zaprojektować układ realizujący operacje:
   A = WE, B = WE, C = WE, WY=A, WY=B, WY=C, A=A+2*B, B = B+2*C,
   gdy dostępny jest jeden sumator.

  7. Zaprojektować układ realizujący operacje:
   A = WE, B = WE, WY=A, WY=B, A=2*A+2*B, B=3*A+3*B,
   gdy dostępny jest jeden sumator.

  8. Zaprojektować układ realizujący operacje:
   A = WE, B = WE, C = WE, WY=A, WY=B, WY=C, A=2*B+3*C,
   gdy dostępny jest jeden sumator.