Programowanie w języku C II
Tematy zadań na kolokwia zaliczeniowe

 1. Opracować program wczytujący ze standardowego wejścia liczby z zakresu od 0 do 1000000 i wyświetlający te liczby, które mają parzystą ilość cyfr tego samego typu. Można założyć, że wszystkie wprowadzane dane będą poprawne.
 2. Opracować program wczytujący z pliku wiersze i wyświetlający te, które zawierają nieparzystą liczbę spacji. Można założyć, że wszystkie wprowadzane dane będą poprawne.
 3. Opracować program wczytujący ze standardowego wejścia wiersze i wyświetaljacy słowa z tych wierszy w osobnych liniach. Można założyć, że wszystkie wprowadzane dane będą poprawne.
 4. Opracować program wczytujący z pliku dane tekstowe i wyświetlający w osobnych wierszach tylko liczby, z podaniem w którym wierszu pliku znajdowała się wyświetlana liczba. Można założyć, że wszystkie wprowadzane dane będą poprawne.
 5. Opracować program wczytujący z pliku dane tekstowe i zapisujący do drugie pliku tylko znaki z zakresu podanego w wierszu poleceń podczas uruchowmienia porgramu. Przykładowo uruchomienie porgramu:
  $ prog a-9 plik_we.txt plik_wy.txt
  spowoduje zapisanie w plik_wy.txt tylko znaków z zakresu od małej litery 'a' włącznie do cyfry '9' włącznie. Można założyć, że wszystkie wprowadzane dane będą poprawne.
 6. Opracować program wczytujący ze standardowego wejścia znaki i zapisujący do pliku wiersze, jeśli ich długość będzie wuększa lub równa dłogości podaje w trakcie uruchmiwnie programu. Przykładowo uruchomienie porgramu:
  $ prog 20 plik_wy.txt
  spowoduje zapisanie w plik_wy.txt wierszy o długości co najmniej 20 znaków. Można założyć, że wszystkie wprowadzane dane będą poprawne.
 7. Opracować program wczytujący plik i wypisujący na standardowe wejście liczbę znaków z podanego podczas urucamiania programu zakresu, z podziałem na poszczególne znaki (każdy znak w osobnym wierszu). Przykładowo uruchomienie porgramu:
  $ prog a-4 plik_we.txt
  spowoduje wypisanie na ekran:
  a: 10
  b: 22
  c: 1
  ...
  2: 321
  3: 9
  4: 0
  Można założyć, że wszystkie wprowadzane dane będą poprawne.

Informacje dodatkowe

brak.


Strona główna O mnie Praca badawcza Dydaktyka Kontakt Oferta dla przemysłu

Aktualizacja Styczeń 2017

Opracowanie - MW