Programowanie w języku C 2 - instrukcja do laboratorium nr 1
Autor: Mariusz Wiśniewski


Podstawowe konstrukcje języka C - ćwiczenia:
 1. Wykonać program wypisujący dowolny tekst na ekranie.
 2. Sprawdzić, co stanie się, gdy w argumencie funkcji printf zostanie wykorzystana sekwencja \c, gdzie c oznacza znak różny od n, t, b.
 3. Napisać program, który wyświetla wartość stałej EOF.
 4. Napisać program, który każde słowo wprowadzone z klawiatury wypisze na ekranie w oddzielnym wierszu.
 5. Przy pomocy instrukcji IF i pętli WHILE napisać program prostego kalkulatora czterodziałaniowego działającego na liczbach jednocyfrowych.
 6. Napisać program ilustrujący różnice w działaniu operatora zwiększenia, gdy jest on użyty w formie przedrostkowej i przyrostkowej.
 7. Napisać program wyświetlający wszystkie znaki z tablicy kodów ASCII w postaci: kod: znak (tab).
 8. Wykonać procedurę umożliwiającą wczytywanie z klawiatury liczb zmiennoprzecinkowych (double), zapisanych w postaci: [-/+]LLLL[.LLLL][E[+/-]CC].
 9. Zmodyfikować funkcję atoi, tak aby możliwe było przekazywanie przez funkcję kodu o błędzie.
 10. Przy pomocy instrukcji SWITCH i pętli nieskończonej FOR napisać program prostego kalkulatora czterodziałaniowego działającego na liczbach całkowitych. Wykorzystać funkcję atoi.
 11. Napisać program, który będzie obliczał wartość wyrażenia wpisanego w wierszu poleceń. Program powinien obsługiwać 4 podstawowe wyrażenia oraz liczby całkowite. Po wykonaniu obliczeń program powinien wyświetlić wynik i zakańczyć działanie.
 12. Napisać program, który dla podanej w wierszu poleceń daty będzie wyświetlał informacje o tym, który to jest dzień roku.
Wykonanie każdego zadania należy przedstawić do oceny.
__