Programowanie w języku C 2 - instrukcja do laboratorium nr 3
Autor: Mariusz Wiśniewski


 1. Obsługa okien nakładających się na siebie - Panele
  Biblioteka curses umożliwia tworzenie okien natomiast biblioteka panel umożliwia obsługę okien nakładających się na siebie.

  Korzystanie z biblioteki panel:
      #include <panel.h>

  Kompilowanie programów używających panel:
      gcc prog.c -o prog -lcurses -lpanel

  Podstawowe struktury i stałe:
      PANEL *panel; - Wskaźnik na strukturę PANEL - uchwyt panelu okna.

  Podstawowe funkcje biblioteki panel:
  pan = new_panel(WINDOW *okno); - funkcja tworzy panel skojarzony z wybranym oknem,
  del_panel(panel); - funkcja usuwa panel, ale nie usuwa okna skojarzonego z panelem,
  panel_window(panel); - funkcja zwraca wskaźnik na okno skojarzone z panelem,
  update_panels(); - odświerzenie zawartości wszystkich paneli - rysowanie paneli na ekranie wirtualnym,
  doupdate(); - funkcja wywoływana bezpośrednio po funkcji update_panels() powodująca wyświetlenie okien paneli,
  move_panel(panel, y, x); - funkcja przesuwa panel do pozycji y i x,
  top_panel(panel); - funkcja umieszcza panel na wierzchu,
  bottom_panel(panel); - funkcja umieszcza panel pod spodem,
  hide_panel(panel); - funkcja ukrywa panel,
  show_panel(panel); - funkcja pokazuje ukryty panel,
  panel_hidden(panel); - funkcja sprawdza, czy panel jest widoczny (TRUE gdy nie jest).

 2. Zadania do samodzielnego wykonania
  Korzystając z powyższych funkcji należy przygotować program tworzący 7 okien i panele do nich. Okna powinny mieć obryś i zadana szerokość oraz wysokość. W oknach powinny się znajdować duże cyfry określające ich numer, np dla numeru 2:
    222
   22  22
  22   22
     22
    22
   22
   22  22
  222222222
    
  Wciskanie klawiszy od 1 do 7 powinno pozwalać na wybieranie okna. Wybrane okno musi mieć ramkę odróżniajacą się od ramek pozostałych okien. Dla wybranego okna program ma mieć możliwość wykonania następujących operacji:
  • przesuniecie okna na wierzch lub spód (dwa osobne klawisze),
  • przesuniecie okna do przodu lub do tyłu (dwa osobne klawisze),
  • przesuniecie polożenia okna za pomocą klawiszy kursorów - należy zapewnić, że okno nie zostanie przesunięte poza ekran.
  Program powinien zakończyć działanie po naciśnięciu klawisza ESC tylko wtedy, gdy następiło to w oknie pierwszoplanowym.