Programowanie w języku C 2 - instrukcja do laboratorium nr 6
Autor: Mariusz Wiśniewski


Korzystając z wiedzy pozyskanej na poprzednich laboratoriach należy wykonać 3 z następujących zadań. Należy wykorzystać bibliotekę CURSES. Numer zadań będzie przydzielony do każdego zespołu na początku zajęć.

Zadania:
 1. Przy pomocy funkcji scanf należy wczytać z klawiatury daty, a następnie wyświetlić je w formacie DD.MM.RRRR w pierwszej kolumnie i informacje o tym, czy rok jest przestępny, czy nie w drugiej kolumnie. Daty są zapisywane w osobnych liniach w postaci MM/DD/RR, np.: 9/30/76, 12/11/99 itp. Należy umożliwić wprowadzenie co najmniej 10 dat w postaci ciagu znaków oraz umożliwić przerwanie wprowadzania w dowolnym momencie, a następnie wyświetlić wyniki.
 2. Przy pomocy funkcji scanf należy pobrać dane z klawiatury o aktualnym czasie (HH:MM:SS) i wyświetlić informację o ilości sekund jakie upłynęły od północy.
 3. Przy pomocy funkcji scanf należy wczytać z klawiatury liczby całkowite, a następnie wyświetlić je w postaci szesnastkowej w jednej kolumnie, w następnej kolumnie należy wyświetlić informacje o tym czy liczby są podzielne przez 3 lub przez 7. Należy umożliwić wprowadzenie co najmniej 5 liczb w postaci ciagu znaków oraz umożliwić przerwanie wprowadzania w dowolnym momencie, a następnie wyświetlić wyniki.
 4. Przy pomocy funkcji scanf należy pobrać dane z klawiatury o aktualnym dniu miesiąca i wyświetlić informację o ilości minut jakie upłynęły od początku miesiąca.
 5. Przy pomocy funkcji scanf należy wczytać z klawiatury parami ciągi znaków odpowiadające liczbom (np. jeden dwa, siedem osiem itp.), a następnie wyświetlić w kolumnie te ciągi w postaci (ciąg1 + ciąg2) = suma, gdzie suma jest liczbą wynikającą z sumowania tych liczb. Należy umożliwić wprowadzenie co najmniej 5 par liczb w postaci ciagu znaków oraz umożliwić przerwanie wprowadzania w dowolnym momencie, a następnie wyświetlić wyniki.
 6. Przy pomocy funkcji scanf należy pobrać dane z klawiatury o ilości minut jakie upłynęły od począku miesiąca i wyświetlić informację o tym który jest aktualnie dzień miesiąca.
 7. Przy pomocy funkcji scanf należy wczytać z klawiatury liczby zapisane szesnastkowo (format 0xLLLL, gdzie L = 1..9, A..F), a następnie wyświetlić te liczby w pierwszej kolumnie w sposób niezmieniony, natomiast w następnej kolumnie te same liczby zapisane binarnie. Należy umożliwić wprowadzenie co najmniej 5 liczb w postaci ciagu znaków oraz umożliwić przerwanie wprowadzania w dowolnym momencie, a następnie wyświetlić wyniki.
 8. Przy pomocy funkcji scanf należy pobrać dane z klawiatury o ilości sekund jakie upłynęły od począku dnia i wyświetlić informację o tym który jest aktualnie godzina i minuta.
 9. Przy pomocy funkcji scanf należy wczytać z klawiatury liczby zmiennoprzecinkowe (format LL...LL,LLL...LLL), a następnie wyświetlić te liczby w sposób: w pierwszej kolumnie cześć całkowita, natomiast w następnej kolumnie część ułamkowa. Należy umożliwić wprowadzenie co najmniej 5 liczb w postaci ciagu znaków oraz umożliwić przerwanie wprowadzania w dowolnym momencie, a następnie wyświetlić wyniki.
 10. Przy pomocy funkcji scanf należy pobrać dane z klawiatury: numer dnia tygodnia i numer tygodnia zapisane w następujący sposób: dt:LL, nt:LL; (np.: dt:5, nt:33;), a następnie wyświetlić który to dzień roku.
 11. Przy pomocy funkcji scanf należy wczytać z klawiatury liczby zapisane binarnie a następnie wyświetlić te liczby w postaci binarnej, dziesiętnej, szesnastkowej i ósemkowej w osobnych kolumnach. Należy umożliwić wprowadzenie co najmniej 5 liczb w postaci ciagu znaków oraz umożliwić przerwanie wprowadzania w dowolnym momencie, a następnie wyświetlić wyniki.
 12. Przy pomocy funkcji scanf należy pobrać dane z klawiatury: liczbę całkowitą typu long określającą ilość milisekund jakie upłynęły od północy pierwszego dnia roku. Następnie należy wyświetlić ilość dni jaki upłynęły od początku roku.
 13. Przy pomocy funkcji scanf należy wczytać z klawiatury ciągi znaków będące nazwami dni tygodnia (poniedziałek, wtorek itp). Następnie należy wyświetlić w osobnych kolumnach: wczytany dzień tygodnia, numer dnia w tygodniu, ilość liter w nazwie dnia. Należy umożliwić wprowadzenie co najmniej 5 ciagów znaków oraz umożliwić przerwanie wprowadzania w dowolnym momencie, a następnie wyświetlić wyniki.
 14. Przy pomocy funkcji scanf należy pobrać dane z klawiatury: liczbę całkowitą typu long określającą ilość mikrosekund jakie upłynęły od północy. Następnie należy wyświetlić ilość minut jaki upłynęły od początku dnia.
Bibliotekę CURSES należy wykorzystać do budowy interface'u programu. Wykonanie każdego zadania należy przedstawić do oceny.
__