Programowanie w języku C 2 - Ćwieczenia dodatkowe zestaw B
Autor: Mariusz Wiśniewski

Zadania:
  1. Wykorzystując bibliotekę Curses opracować program wczytujący z pliku tekstowego liczby z zakresu podanego w formatce konfiguracyjnej. Wczytane dane należy wyświetlać w formie tabelarycznej z możliwością przewijania zawartości tabeli.
  2. Wykorzystując bibliotekę Curses opracować program pozwalający na grę w warcaby.
  3. Użytkownikiem jest pracownikiem banku wprowadzającym numery konta bankowych do bazy danych. Należy przygotować aplikację wykorzystującą bibliotekę Curses, w której zadaniem będzie obsługa prostej bazy danych, pozwalającej na zapamiętywanie wprowadzanych kont bankowych, imion i nazwisk klientów banku oraz pamiętania stanu konta i krótkiej historii operacji na koncie. Dane wyświetlane w aplikacji powinny mieć formę tabeli, wprowadzanie danych ma odbywać się w formatkach a bazę danych można zrealizować w pliku tekstowym.
  4. Opracować program służący do wyświetlania prostych animacji tekstowych. Należy wykorzystać bibliotekę Curses.
  5. Opracować program pozwalający na porównywanie dwóch plików tekstowych ze sobą. Ekran należy podzielić na dwie części, po jednej na każdy plik. Należy wykorzystać bibliotekę Curses oraz wyróżniać elementy wspólne plików.
  6. Opracować program pozwalający na wprowadzanie znaków i zapisywanie ich do pliku tekstowego (prosty edytor). Należy wykorzystać bibliotekę Curses oraz założyć, że linia nie będzie dłuższa niż liczba znaków ekranu oraz, że nie będzie więcej linii niż znajduje się na ekranie. Należy zapewnić obsługę kursorów, klawiszy del, backsp i enter.
  7. Opracować program, który wczytuje plik tekstowy i pozwala na wyszukiwanie frazy znaków w tym pliku. Należy zaimplementować "pierwsze szukanie" i "następne szukanie", umożliwić automatyczne przesuwanie zawartości ekranu do znalezionej pozycji oraz przejście na początek pliku i zmianę szukanej frazy. Należy wykorzystać bibliotekę Curses, ponadto można założyć, że linie w pliku nie będą większe niż szerokość ekranu.
  8. Opracować aplikację składająca się z 3 formatek, w których będą znajdowały się dane o modelach samochodów. Formatki powinny być wyświetlane na żądanie i zawierać prostą tabelę z danymi oraz możliwość edycji tych danych.
  9. Wykorzystując bibliotekę Curses opracować program wyświetlający nazwy plików znajdujące się we wskazanym, przez parametr wywołania programu, katalogu. Jeśli liczba plików będzie większa niż liczba linii ekranu to należy umożliwić przewijanie zawartości ekranu.
  10. Wykorzystując bibliotekę Curses opracować program prostego kalkulatora binarnego z historią operacji wyświetlanej w osobnej formatce. Dane do operacji mają być wprowadzane przy pomocy przycisków.

__