Programowanie w języku C 2 - Ćwieczenia dodatkowe zestaw C
Autor: Mariusz Wiśniewski

Zadania:
  1. Wykorzystując bibliotekę Curses opracować program wczytujący z pliku tekstowego dane zgodne z formatem daty, który (format, np. RRRR.MM.DD, MM/DD.RRRR itp) ma być wprowadzany w formatce. Wczytane dane należy wyświetlać w formie tabelarycznej z możliwością przewijania zawartości tabeli.
  2. Wykorzystując bibliotekę Curses opracować program wczytujący z pliku tekstowego dane tekstowe i liczbowe, określające sprzedaż produktów sklepu. Wczytane dane należy wyświetlać w formie tabelarycznej z możliwością przewijania zawartości tabeli. Tabela na dole zawsze powinna zawierać wiersz podsumowujący sprzedaż.
  3. Wykorzystując bibliotekę Curses opracować program wczytujący pięć grup produktów oraz informację o dostawach tych produktów na przestrzeni pewnego czasu. Należy przedstawiać wczytane dane w formie tabeli z podziałem na miesiące dostaw i grupy produktów. Należy umożliwić przewijanie zawartości tabeli, jeśli zaistnieje taka konieczność.
  4. Wykorzystując bibliotekę Curses opracować program wyszukujący i wyświetlający na ekranie fragmenty pliku tekstowego zgodnego z wzorcami podanymi w drugim pliku tekstowym. Jeśli ilość danych jest większa niż pojemność ekranu, to należy umożliwić przewijanie ekranu. Ponadto należy wskazywać numery linii pliku, w której znaleziono wzorzec.
  5. Opracować aplikację wykorzystującą bibliotekę Curses, zawierającą 2 formatki i okno główne, gdzie w formatkach będą wprowadzane dane o filmach i użytkownikach wypożyczalni wideo, a w oknie głównym będzie podsumowanie o filmach wypożyczonych i możliwych do wypożyczenia. Należy zapewnić odpowiednie działanie aplikacji, jako wspomagania dla wypożyczalni wideo.
  6. W pliku tekstowym znajdują się dane w formacie: X-LLLL..LLL, D-LLLL..LLL, B-LLLL..LLL, gdzie znaki L są cyframi dla X - 0..9, A..F, dla D - 0..9, dla B - 0..1. Należy opracować aplikację, wykorzystującą bibliotekę Curses, zawierającą 4 formatki, gdzie w jednej formatce będzie wprowadzana konfiguracja (np. zakres liczby, znaki liczby itp.), a w pozostałych formatkach będą wyświetlane w formie prostej tabelki liczby, zgodne z ich konfiguracją. Należy wykorzystać bibliotekę Curses.
  7. Opracować aplikację pozwalającą na gromadzenie danych meteorologicznych i wyświetlanie ich w formie tabelarycznej. Aplikacja ma zawierać co najmniej dwie formatki do wprowadzania i edycji danych. Ponadto należy gromadzić co najmniej 5 cech pogody, umożliwić przeglądanie zmian pogody w czasie (przewijanie tabeli) oraz zapis/odczyt danych do/z pliku. Należy wykorzystać bibliotekę Curses.
  8. Opracować aplikację pozwalającą na gromadzenie danych bibliograficznych, tj. autor, tytuł, rok wydania, wydawnictwo. Dane należy przedstawiać w formie tabeli, z możliwością przewijania oraz wyszukiwania wg zadanych kryteriów. W programie powinna być formatka do wprowadzania i edycji danych. Ponadto należy umożliwić zapis/odczyt danych do/z pliku. Program musi wykorzystywać bibliotekę Curses.
  9. Opracować aplikację prostego notatnika-przypominacza, pozwalającego na gromadzenie notatek i powiązanie ich z datą i godziną. Aplikacja powinna po uruchomieniu wczytywać zapisane notatki z pliku, wskazywać notatki zaległe, bieżące i mające zaistnieć w niedalekiej przyszłości. Aplikacja musi posiadać się dwie formatki - jedną do konfiguracji, a drugą do edycji/wprowadzania danych. Ponadto należy umożliwić zapis/odczyt danych do/z pliku. Program musi wykorzystywać bibliotekę Curses.
  10. Wykorzystując bibliotekę Curses opracować program usuwający z pliku znaki o podanej konfiguracji dwu- lub trój-stopniowej. Przykładowo: usunięty ma być znak spacja, jeśli po nim jest druga spacja. Dodany ma być znak "-" jeśli następnym znakiem jest cyfra, a kolejnym znakiem nie jest spacja, itp. Należy opracować formatki konfiguracyjne oraz wyświetlać na ekranie plik przed zmianami i po zmianach. Można założyć, że nie będzie konieczności przewijania zawartości ekranu (plik będzie mały, do kilkuset znaków). Program musi wykorzystywać bibliotekę Curses.

__