Sieci komputerowe - Instrukcja do laboratorium nr 1
Autor: Robert Tomaszewski


Forma zaliczenia: brak (ćwiczenie stanowi bazę dla niektórych treści przekazywanych w trakcie semestru na wykładzie).

Korzystajęc z pomocy wbudowanej w system operacyjny oraz źródeł internetowych sprawdź działanie oraz zastosowanie następujęcych komend systemu Windows NT/2000/XP/Vista/7 przeznaczonych do pracy w sieci (konfiguracja, diagnostyka, komunikacja wewnętrzsieciowa):
  1. ping - sprawdź znaczenie zwracanych informacji dla typowych zastosowań, przetestuj działanie dla różnych wielkości pakietów testująych (parametr "-l"), różnych czasów wygaśnięcia pakietów (parametr "-i"), sprawdź znaczenie parametrów "-r" i "-w". Badania przeprowadź dla polecenia ping wydanego wobec komputera w tej samej podsieci (pracowni) oraz odległego/odległych.
    UWAGA! Pewne parametry polecenia mogą nie zadziałać.
  2. tracert - zwróć uwagę na parametr "-h", przeanalizuj przydatność polecenia (do czego może służyć?), testy przeprowadź dla polecenia wydanego wobec komputera w tej samej podsieci (pracowni) oraz odległego/odległych.
  3. ipconfig - zapoznaj się z informacjami zwracanymi przez polecenie z parametrem "/all" .
  4. arp - przeanalizuj zastosowanie wszystkich parametrów polecenia.
  5. route - sprawdź do czego służy to polecenie.
  6. netstat - sprawdź do czego służy to polecenie, jakie jest znaczenie zwracanych przez nie informacji (zwróć uwagę na parametry "-b" oraz "-n").
Polecane źródła
pomoc systemu (dane polecenie wywołane bezparametrowo lub z parametrem "/?" lub "/help"), MS TechNet (http://technet.microsoft.com/pl-pl/), wyszukiwarka Google. Wszystkie powyższe polecenia należy wykonać z poziomu linii poleceń (tzw. wiersz poleceń Windows wywoływany przykładowo sekwencję Start→Uruchom→"cmd.exe").

Do następnych zajęć proszę się zapoznać z podstawami programowania komunikacji za pomocę protokołu netbios (netbeui). Podstawowe materiały sę udostępnione przez prowadzęcego na tej witrynie w samorozpakowujęcym archiwum "netbios-doc.exe".