Sieci komputerowe - Instrukcja do laboratorium nr 2
Autor: Robert Tomaszewski


Forma zaliczenia: zademonstrowanie działającego (lub zaawansowanego) programu na koniec zajęć i objaśnienie jego konstrukcji/działania (bez sprawozdania).

Bazując na materiałach opisujących Netbios udostępnionych przed zajęciami przez prowadzącego oraz wskazówkach umieszczonych na końcu tej instrukcji napisz program (w języku C lub w Pascalu) dodający unikatową nazwę węzła (komputera, na którym go uruchomiono) do lokalnej tabeli nazw Netbiosa. Na koniec działania program ma usuwać dodaną nazwę z tabeli nazw.

Ogólny wymagany schemat działania programu:
  1. Reset węzła Netbios (RESET).
  2. Pobranie łańcucha tekstowego od użytkownika (nazwa dla węzła).
  3. Dodanie nazwy jako unikatowej (ADDNAME).
  4. Wstrzymanie działania programu do momentu naciśnięcia dowolnego klawisza przez użytkownika (w tym momencie polecenie "nbtstat -n" wydane w wierszu poleceń powinno wyświetlić dodaną nazwę)
  5. Usunięcie dodanej nazwy (DELETENAME)
Wskazówki - zakładamy, że funkcje są wykonywane w trybie wait (synch.)
Polecane źródła
Materiały pomocnicze udostępnione tydzień przed zajęciami, dokumentacja Netbiosa online: