Sieci komputerowe - Instrukcja do laboratorium nr 3
Autor: Robert Tomaszewski


Forma zaliczenia: zademonstrowanie działającego (lub zaawansowanego) programu na koniec zajęć i objaśnienie jego konstrukcji/działania (bez sprawozdania).

Bazując na materiałach opisujących Netbios udostępnionych przed zajęciami przez prowadzącego, na wiedzy uzyskanej na poprzednich zajęciach laboratoryjnych oraz wskazówkach umieszczonych na końcu tej instrukcji napisz programy (w języku C lub w Pascalu) nadawcy i odbiorcy realizujące transmisję i odbiór komunikatu (np. tekstu - string) za pomocą datagramu broadcastowego (rozgłoszeniowego do wszystkich nasłuchujących).

Ogólny wymagany schemat działania programu (osobny program nadawcy, osobny odbiorcy):
  1. Reset węzła Netbios (RESET) - nadawca i odbiorca.
  2. Pobranie łańcucha tekstowego od użytkownika (nazwa dla węzła) - nadawca i odbiorca.
  3. Dodanie nazwy jako unikatowej (ADDNAME) - nadawca i odbiorca.
  4. Pobranie łańcucha tekstowego od użytkownika (komunikat do wysłania) - nadawca.
  5. Wysłanie datagramu (SENDBROADCASTDATAGRAM) - nadawca, odbiór datagramu (RECEIVEBROADCASTDATAGRAM) - odbiorca. Sprawdź w dokumentacji, które pola struktury NCB należy wypełnić i jakimi danymi, aby funkcje wysyłki/odbioru zadziałały.
  6. Wyświetlenie odebranego komunikatu - odbiorca.
  7. Usunięcie dodanej nazwy (DELETENAME) - nadawca i odbiorca.
Wskazówki - zakładamy, że funkcje są wykonywane w trybie wait (synch.)