Sieci komputerowe - Instrukcja do laboratorium nr 8
Autor: Robert Tomaszewski


Forma zaliczenia: zademonstrowanie działającego lub zaawansowanego programu na koniec zajęć i ewentualnie objaśnienie jego konstrukcji/działania (bez sprawozdania).

Bazując na materiałach opisujących WinSock'a udostępnionych przed zajęciami przez prowadzącego, na wiedzy zdobytej przy poprzednich ćwiczeniach oraz na wskazówkach umieszczonych na końcu tej instrukcji napisz program lub programy (w języku C) nadawcy (klienta) i odbiorcy (serwera) realizujące komunikację połączeniową (TCP).

Ogólny schemat działania programów:
 1. Inicjalizacja WinSock'a – WSAStartup (nadawca i odbiorca).
 2. Utworzenie gniazda – socket (nadawca i odbiorca).
 3. Nadawca – pobranie adresu IP, numeru portu serwera/odbiorcy oraz komunikatu do wysłania (wszystkie dane podaje użytkownik).
 4. Odbiorca – pobranie adresu IP i portu, na których ma nasłuchiwać serwer/odbiorca (dane podaje użytkownik).
 5. Nadawca i odbiorca – ustawienie pól struktury "sockaddr_in" pobranymi uprzednio danymi dla serwera/odbiorcy.
 6. Nazwanie gniazda – bind (odbiorca).
 7. Nawiązanie połączenia – connect (nadawca), nasłuch na gnieździe – listen (odbiorca).
 8. Wysyłka – send (nadawca).
 9. Akceptacja nawiązanego połączenia i automatyczne utworzenie nowego gniazda – accept (odbiorca).
 10. Odbiór i wyświetlenie odebranych danych – recv (odbiorca).
 11. Zamknięcie gniazda – closesocket (nadawca i odbiorca).
 12. Zwolnienie WinSock'a – WSACleanup (nadawca i odbiorca).
Wskazówki: