Procedura składania pracy dyplomowej do oceny

Prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie należy przygotować zgodnie z szablonami dostępnymi na witrynie wydziału EAiI. Następnie odpowiednio należy:

 1. wykonać poprawki redakcyjne i inne czynności edytorskie, tj:.
  • wykonać formatowanie pracy zgodnie z w/w szablonem,
  • tekst wyrównać dwustronnie i przenieść spójniki (jednoliterowe) z końca wierszy do następnych linii,
  • wkleić do pracy skany oryginałów zadań na pracę oraz skany oryginałów oświadczeń,
  • wygenerować plik PDF z tak przygotowanej pracy.
 2. przygotować pliki związane z projektem:
  Pliki projektu, tj. kody źródłowe, biblioteki, dokumentacje itp., należy jak to możliwie zmniejszyć (np, usunąć pliki generowane przez kompilator), następnie spakować do formatu ZIP. Nie należy dołączać bibliotek/środowisk uruchomieniowych, jeśli są ogólnie dostępne.
 3. przygotować plik prezentacji:
  Praca dyplomowa magisterska i inżynierska wymaga przedstawienia prezentacji (format PDF, ewentualnie OpenOffice Impress lub PoweerPoint). Prezentacja powinna składać z 6-8 slajdów - należy przygotować:
  • slajd tytułowy,
  • slajd przedstawiający założenia funkcjonalne i techniczne,
  • jeden lub dwa slajdy, przedstawiające architekturę systemu i pozostałe użyte technologie,
  • kilka slajdów ze screenami lub jeden z kilkoma screenami, przedstawiające realizacje założeń funkcjonalnych,
  • slajd lub dwa, przedstawiające testy jakie zostały wykonane (o ile są),
  • slajd z planem rozwoju i podsumowaniem.
  Czas prezentacji będzie wynosił około 3 minut. Z tego powodu nie należy zamieszczać zbyt dużej ilości treści, która wymagałaby omawiania. Zasadą jest, że dobra prezentacja nie zawiera zbyt dużo tekstu, natomiast powinna zawierać dużą liczbę ilustracji.
 4. wgrać przygotowane pliki do systemu USUS:
  Pliki przygotowane z ramach punktów 2 i 3 należy wgrać do systemu USOS.
 5. przygotować płytę CD/DVD z plikami:
  Pliki przygotowane z ramach punktów 2 i 3 należy nagrać na płytę CD/DVD. Tak przygotowaną płytę należy opisać (imię, nazwisko, numer albumu, tytuł pracy).
 6. wydrukować jedną kopię pracy: Po wgraniu pracy do systemu USOS pojawi się link "wersja do druku". Korzystając z tego linka należy pracę wydrukować jedną kopię (może być dwustronnie), oprawić w miękką okładkę i dokleić płytę CD/DVD na końcu pracy. Nie należy przygotowywać pracy dla mnie ani recenzenta.
 7. złożyć pracę w Dziekanacie WEAiI:
  Po wykonaniu czynności z punktu 6, pracę należy złożyć w Dziekanacie Wydziału EAiI.


Obrona pracy dyplomowej

Prace złożone w systemie USOS i Dziekanacie WEAiI podlegają obronie, która jest wyznaczana, jeżeli praca otrzyma pozytywne recenzje od jej opiekuna i recenzenta oraz dyplomant posiada absolutorium. Po spełnieniu powyższych warunków Dziekan Wydziału EAiI ustala termin obrony, o czym dyplomant jest informowany drogą mailową. Na obronę należy stawić się osobiście, posiadając:

Obrona przebiega zgodnie z następującym planem:

 1. sprawdzenie listy obecności:
  Dziekan / Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej sprawdza listę obecności - należy stawić się co najmniej 5 minut przed godziną rozpoczęcia obrony.
 2. egzamin dyplomowy:
  Dyplomant, po wezwaniu na obronę, losuje 3 pytania (1 ogólne i 2 specjalnościowe - zagadnienia znajdują się witrynie Wydziału EAiI), otrzymuje kartkę na notatki. Czas przygotowania wynosi około 5 minut. Po egzaminie kartkę można zatrzymać.
 3. preznetacja pracy:
  Po ZDANYM egzaminie Dyplomant, zostanie poproszony o prezentację swojej pracy - należy wyświetlić i omówić slajdy przygotowane w ramach pracy.
 4. wystawienie oceny na dyplomie:
  Po zakończeniu prezentacji Komisja naradza się i wystawia ocenę, która zostanie wpisana na dyplomie. Należy pamiętać, że na ocenę końcową wpływ mają: średnia ocen ze studiów z wagą 60%, średnia ocena z pracy (recenzje) z wagą 28% oraz ocena z egzaminu dyplomowego z wagą 12%. Z tego powodu polecam, aby przyszli dyplomaci, w trakcie studiowania, starali się zdobywać jak najlepsze oceny.


Informacje dodatkowe

Prace mogą być związane z:


Nie prowadzę prac związanych z sieciami neuronowymi, czysto sprzętowych, z automatyki i elektro- niki.
Strona główna O mnie Praca badawcza Dydaktyka Kontakt Oferta dla przemysłu

Aktualizacja Luty 2017

Opracowanie - MW