Architektura systemów komputerowych
Spis tematyczny laboratoriów

  1. Architektura procesora 8086 i pochodne (2 laboratoria).
  2. Architektura procesora 8086: tryby adresowania, transmisja danych, manipulacje bitami (2 laboratoria).
  3. Projekt mikroprocesora: układ wykonawczy.
  4. Projekt mikroprocesora: układ steruj±cy (2 laboratoria).
  5. Omówienie pakietu MAX+Plus II. Wykonanie ćwiczeń zgodnie z załączonymi prezentacjami (2 laboratoria).
  6. Projekt mikroprocesora: symulacja działania układu wykonawczego.
  7. Projekt mikroprocesora: projekt i symulacja układu wykonawczego.
  8. Projekt mikroprocesora: zapoznanie się z przykładowymi układami wykonawczym i steruj±cym (3 laboratoria).

Informacje dodatkowe

brak.


Strona główna O mnie Praca badawcza Dydaktyka Kontakt Oferta dla przemysłu

Aktualizacja Marzec 2012

Opracowanie - MW