Architektura systemów komputerowych II (projekt)
Zasady zaliczania projektów

Na zajęciach należy podzielić się na zespoły dwuosobowe. Każdy zespół wybiera jeden temat projektu i deklaruje zakres, w jakim chce projekt wykonać.

Oceny za projekt:

- ndst  0-49 pkt,
- dst   50-59 pkt,
- dst+  60-69 pkt,
- db   70-79 pkt,
- db+   80-89 pkt,
- bdb   90-100 pkt,


Projekt należy oddać w terminie zajęć między 23 a 27 stycznia. Sprawozdanie można wykonać w postaci elektornicznej, w takim wypadku wszystkie jego części (opisy, rysynki) należy umieści w pliku PDF. Pozostałe pliki można dołączyć do sprawozdania i wysłać pocztą podają nr grupy, imiona i nazwiska oraz nr projektu.

Projekty należy obronić w trakcie zajęć.Informacje dodatkowe

brak.


Strona główna O mnie Praca badawcza Dydaktyka Kontakt Oferta dla przemysłu

Aktualizacja Październik 2016

Opracowanie - MW