Programowanie w języku C II
Zasady zaliczania laboratoriów

 1. W semestrze odbędzie się 8 spotkań na których studenci będą wykonywać ćwiczenia laboratoryjne.
 2. Obecność jest obowiązkowa na 6 laboratoriach (student musi odbyć 6 laboratoriów na 8). Większa liczba nieobecności będzie skutkować brakiem możliwości uzyskania zaliczenia.
 3. Na pierwszym spotkaniu studenci powinni podzielić się na zespoły 2 osobowe. Jeśli liczba studentów uniemożliwia stworzenie zespołu 2 osobowego to dopuszczalne jest stworzenie 3 osobowego lub 1 osobowego. Nie bedzie możliwości zmiany składu zespołu w trakcie semestru (chyba, że będą tego wymagały względy orgnizacyjne).
 4. Ćwiczenia laboratoryjne są prowadzone na podstawie wykładu - student winien jest posiadać wiedzę o tematyce omawianej na wykładzie.
 5. W trakcie ćwiczeń studenci wykonują zadania zgodnie z instrukcjami, co ma na celu przygotowanie się do końcowego kookwium.
 6. Zakres materiału na kolokwium zostanie podany na przedostatnim zjeździe.
 7. Na ostatnich zajęciach danej grupy odbędzie się kolokwium zaliczeniowe. Za kolokwium można zdobyć 100 punktów.
 8. Ocena końcowa będzie wyznaczona zgodnie z poniższym kluczem:
  • 100-90 punktów - ocena 5.0 (bardzo dobry),
  • 89-80 punktów - ocena 4.5 (dobry+),
  • 79-70 punktów - ocena 4.0 (dobry),
  • 69-60 punktów - ocena 3.5 (dostateczny+),
  • 59-50 punktów - ocena 3.0 (dostateczny).

Informacje dodatkowe

brak.


Strona główna O mnie Praca badawcza Dydaktyka Kontakt Oferta dla przemysłu

Aktualizacja Październik 2016

Opracowanie - MW